Rómska Samária 2/2017

R ómska SAMÁRIA občasník o rómskej misii 2. číslo, 1. ročník leto - jeseň 2017, dobrovoľný príspevok 1 EUR Matka - mučeníčka Emília Rodrigéz blahorečenie prvej Rómky s. 4 Obrátenie Rómov je na obzore našich dní rozhovor s Mons. J. Babjakom s. 10 Misijný partner s. 19 a 26