PXL-Talentenkrant 2019

nkrant.be www.px lt dre a s le van n de te ze en nog meer talenten Surf naar AD EM EXTRA BIJLAGE I.S.M. HOGESCHOOL PXL IE JA A R 2 018 en vind er het maila 2 3-24 25-32 EEN KRANT VOL TALENTEN 250 STUDENTEN STELLEN HUN EINDWERK VOOR 1.500 BACHELORS EN MASTERS KLAAR VOOR DE TOEKOMST -2 0