Publicum - Szolnoki programajánló 2021. augusztus - Page 12

HÁZUNK TÁJA

Ünnepi év az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Családkutató Klubjában

A 10 éves jubileumot a rendszeres klubfoglalkozások megindulásától , azaz 2011 áprilisától számítjuk . De az eredeti gondolat , „ jó lenne megalakítani a családfakutatók klubját ”, Molnár Lajos Milán igazgató úr dédelgetett ötlete korábbra datálható , a szálak egészen 2010 szeptemberéig nyúlnak vissza .

Felsorolni is nehéz mi mindent értünk el a tíz év alatt , mi minden történt velünk , milyen eredményekkel büszkélkedhetünk . A tagságunk folyamatosan nőtt , egyre több érdeklődőt sikerült megnyernünk a családtörténetkutatás ügyének . De tulajdonképpen nem is a taglétszám óriásivá duzzasztása volt a cél , hanem hogy minél több érdeklődő családkutatóhoz juttassunk el hasznos ismereteket .

Rendszeres klubfoglalkozásokat tartottunk a témánkhoz igazodó előadásokkal , de gyakorlati bemutató , egyéni foglalkozás , levéltár-látogatás , kiállítás megtekintése , helytörténeti séta is színesítette a palettát .
Alakuló megbeszélés az érintettek bevonásával 2010 szeptemberében
Az összejöveteleinkre neves szakembereket sikerült előadóként meghívnunk . Legalább ekkora érdeklődést váltott ki , amikor a saját
„ Jövőnk kulcsa a múlt ” címmel társszervezőkkel , két alkalommal tartottunk országos családtörténeti konferenciát
12 // 2021 . augusztus www . agoraszolnok . hu