Publicacions MEG El Correu núm. 101 - Page 17

Espai natura L’Àmbit de Natura i Campaments Text: Àmbit de Natura i Campaments La natura i els campaments tenen un paper clau en l’escoltisme i guiatge fins al punt que no ens reconeixeríem sense aquest binomi sobre el qual necessitem aprofundir, revisar-nos, i treballar-nos. És responsabilitat de tothom fer uns bons campaments escoltes en què la natura no ens noti i siguem tant respectuosos amb l’entorn natural com exemplars amb les persones del territori on anem. I no sempre ho fem tan bé com voldríem, i no sempre hi anem prou preparats, o passem per alt detalls petits però importants. Ens toca conscien- ciar-nos i seguir treballant a la natura des del sentit pedagògic, amb la voluntat de recuperar l’essència escolta de les acampades i rutes, amb la qual cosa necessitem tenir clar el nord. Tenir present el motiu pel qual decidim fer activitats a la natura: per tot allò que ens aporta, perquè ens allunya de l’estrès rutinari i ens permet trobar-nos amb nosal- tres mateixos així com apropar-nos com a grup. Un entorn que ens possibilita desenvolupar-nos com a escoltes s’ha de cuidar, mantenir i protegir. inquietuds referents a la normativa del decret d’activitats de lleure vigent. » » Responsabilitat ambiental. Hem de prendre consciència del nostre entorn per tal de tenir- ne cura i poder fer-ne una bona gestió. Per això, volem posar en valor el fet de fer APS i serveis ambientals, així com recursos per fer uns campaments més sostenibles. » » Muntanya. Generar recursos i formacions que ajudin a donar qualitat a l’activitat, quan anem a la muntanya, de ruta i de campaments. Volem uns campaments sostenibles, segurs i respectuosos tant amb la natura com l’entorn. » » Relacions. Col·laboració amb entitats perquè hi ha molts agents amb els quals sumar esfor- ços i dels quals podem aprendre. L’Àmbit de Natura i Campaments sorgeix per con- tribuir al fet que es faci un bon treball de natura, campaments i accés a la muntanya a tota l’entitat. Que la natura no ens noti. Hi som per ajudar a l’entitat a seguir avançant i posar la lupa en coses que cal millorar com a moviment. Tot i ser el primer curs com a Natura i Campa- ments, ja fa uns anys que havia existit l’Àmbit de Natura. Actualment, aquest àmbit està format per nou persones que venen d’equips de demar- cació, equips generals, agrupaments i formacions diverses. Hem començat a treballar a partir de 4 idees detectades per l’entitat: » » Preparació i gestió dels campaments. Pauta de revisió de dossiers de campaments comuna per a tota l’entitat, gestió de campaments con- junts i ajuda a l’hora de donar respostes a les Per tot això, tanquem aquest curs després d’haver iniciat un gran projecte, però també amb moltes ganes de continuar-hi dedicant esforços. Perquè volem que totes aquestes idees ressonin en tots els racons de l’entitat, amb la qual cosa esperem fer un bon servei. Estiu 2019 · El Correu | 17