Publicacions MEG El Correu núm. 101 - Page 15

Calaix de projectes Comerç local per a un consum responsable i sostenibles Text: Equip de la Demarcació de Girona Cada vegada parlem més de l’impacte socioe- conòmic i mediambiental que causem al terri- tori quan desenvolupem activitats al cau, ja sigui els dissabtes a la tarda, ja sigui en sortides o en campaments. Aquesta preocupació ha estat l’espurna que ha encès aquest projecte. Durant el darrer curs, a la TASA general s’ha estat fent un treball per identificar quins són els princi- pals proveïdors de la nostra entitat, és a dir, una llista de les empreses i comerços on anem a com- prar més freqüentment i on gastem més diners. Aquest treball ha posat de manifest preguntes que segurament moltes persones ja s’han formu- lat abans. Quins són aquests comerços? Quina és la missió d’aquestes empreses? Quin impacte econòmic, social i mediambiental generen al terri- tori? Són empreses inclusives? Quines polítiques empresarials segueixen? Quines són les condi- cions de treball que ofereixen? Creiem que en respondre totes aquestes pregun- tes, ens podem fer una idea bastant clara de quin és l’impacte que causem quan anem a comprar a aquests comerços i veure que, segurament, està bastant allunyat d’alguns dels principals valors que promovem des de l’entitat. Ens cal revisar i canviar el que fem per aconseguir que els nos- tres actes reflecteixin millor com som. Només des d’aquesta coherència entre com som i com actuem podrem realment transformar. En aques- ta línia, considerem que cal que, com a entitat, apostem per un comerç de proximitat que enforteixi el teixit social i respecti al màxim el medi ambient, és a dir, que apostem pel comerç local. Potser un dels moment en què això es fa més difícil és quan som lluny de casa, atès que la desconeixença dels productors i comerços locals ens pot portar més fàcilment a consumir en grans distribuïdors. compleixen amb els valors de l’entitat, amb la voluntat de crear conjuntament una eina de fàcil accés. Posteriorment, es va proposar la idea d’ampliar l’àmbit territorial d’aquesta eina a tota l’entitat, cosa que va tenir molt bona rebuda. Actualment, agrupaments d’arreu de Catalunya han facilitat la ubicació dels comerços on han anat quan han estat de campaments i dels comerços del seu poble o barri on es poden trobar productes de proximitat. Així doncs, aquest mapa pretén ser una eina útil per fer més sostenibles els nostres campaments, un petit granet de sorra per facilitar la transició cap a un model de consum més responsable. Mapa proveïdors Queviures Fleca Carnisseria Mercat Peixateria Farmàcia Fruiteria/verdureria Ferreteria El mapa de comerços locals, iniciativa de la Demarcació de Girona, és una eina en Per intentar donar resposta a aquesta problemàtica, vam iniciar la creació d’un mapa interactiu on tots els agrupaments de la Demarcació de Girona poguessin marcar els comerços del seu entorn que consideressin que construcció que es compartirà aviat amb els agrupaments i que s’estendrà a les altres demarcacions per poder localitzar comerços de proximitat arreu del territori. Estiu 2019 · El Correu | 15