Publicacions MEG El Correu núm. 101 - Page 14

Recursos Uns campaments sostenibles Text: Aina Serrallonga i Irene Alerm (membres del Consell de Redacció) · Il·lustració: David Escrivà A continuació trobareu alguns consells i propostes per quan anem de campaments amb l’objectiu de reduir la petjada ecològica de les nostres activitats. Defensem la natura i protegim la vida! ENTORN NATURAL AIGUA » » Quan realitzem rutes de muntanya, prioritzem l’ús de senders senyalitzats. » » Reduïm el soroll al màxim en les hores nocturnes per no molestar la fauna del nostre entorn. » » Si fem algun tipus d’observació d’algun animal, pro- curem retornar-lo viu al seu lloc de procedència i no manipular-lo innecessàriament. » » Evitem arrencar plantes i canviar l’entorn. Sobretot no s’ha d’arrencar ni trencar cap tipus de flor, branca o bolet en parcs naturals atès que la llei ho prohibeix. » » No fem reguerots o solcs al voltant de les tendes. Si les plantem bé no tindrem filtracions i evitarem l’erosió dels sòls i malmetre la capa vegetal dels prats. » » Procurem utilitzar les latrines correctament. » » Pensem estratègies d’estalvi d’aigua. » » Respectem els rius, embassaments i fonts d’aigua. » » Procurem rentar els plats i els estris de cuina allunyats del riu (mínim 50 m) i fem-ho amb detergents biode- gradables. TRANSPORT » » Intentem utilitzar el transport públic sempre que sigui possible. » » Si no és possible agafar el transport públic, procurem minimitzar l’ús del transport privat mitjançant vehicles compartits o bé amb el lloguer d’un autocar. » » Podem organitzar activitats per promoure l’ús de la bicicleta. ALIMENTACIÓ » » Proposem-nos comprar productes d’elaboració eco- lògica certificada, dins de les nostres possibilitats. » » Minimitzem el consum de productes càrnics per tal de reduir l’impacte en el medi ambient que això provoca. » » Podem col·laborar amb el comerç just i comprar-hi el cafè i la xocolata, entre d’altres. » » Intentem comprar productes frescos, de proximi- tat i a granel. Fem-ne una bona previsió i el menjar no se’ns farà malbé. ENERGIA » » Aprofitem al màxim la llum natural per realitzar les activitats. A la nit gaudim de la llum de la lluna i, en cas necessari, intentem utilitzar piles recarregables. 14 | El Correu · Estiu 2019 RESIDUS I DEIXALLES » » Intentem reduir al màxim els residus que generem. Prioritzem la compra a l’engròs i amb el mínim embol- call possible i procurem que tot el que generem es pugui reciclar. » » Impulsem la recollida selectiva de les deixalles. » » Deixem la zona d’acampada neta de qualsevol mate- rial no procedent del bosc. No descuidem la zona de les latrines! » » Utilitzem la cantimplora, la carmanyola i el boc’n’roll per tal d’evitar productes d’un sol ús i resi- dus innecessaris. » » Utilitzem sempre que sigui possible bombones de gas reutilitzables. » » No llencem els olis de cuinar ni a l’aigua ni a terra. Guardem-los en un pot i portem-lo al punt de recolli- da més proper. MATERIAL » » Valorem la necessitat del material fungible en les nostres activitats i de quina manera es pot reduir i reutilitzar. » » Fomentem la conservació i l’endreça del material per reduir-ne el consum i contribuir en l’estalvi de molts materials perjudicials per al medi ambient. » » Imprimim els cançoners a dues cares i intentem al màxim reutilitzar-los d’un any per l’altre.