"Przybij Piątkę!" | Page 14

PRZYBIJ PIĄTKĘ ! NR 2 ( 12 ) - 2020 / 2021

CYBERPRZEMOC

Cyberprzemoc to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych . Zjawisko to ostatnio się nasiliło , ponieważ więcej czasu spędzamy w domach , przed monitorami czy ekranami . Jak się ustrzec cyberprzemocy ? Co zrobić , gdy jest się jej świadkiem ? Co należy zrobić , gdy jest się ofiarą cyberprzemocy ? O tym niebezpiecznym zjawisko bardzo często rozmawiamy w szkole z wychowawcami , nauczycielami .
Oto kilka prac uczniów klasy 8a i 8b o charakterze edukacyjnym , mówiące o walce z agresją i cyberprzemocą .
KLASY IV-VIII 13