"Przybij Piątkę!" | Page 11

PRZYBIJ PIĄTKĘ ! NR 2 ( 12 ) - 2020 / 2021

MYŚLENIE WIZUALNE NA J . POLSKIM

Myślografia to jedna z metod tworzenia notatek . Dobra notatka , wykonana samodzielnie to klucz do sukcesu . Ma ona na celu szerzenie idei sketchnotingu ( myślenia wizualnego ) w edukacji . Jest to połączenie zapisu klasycznego z dodatkiem obrazów , ikon i rysunków , co staje się sposobem na uniwersalną komunikację i prosty przekaz . Ma ona zachęcać i motywować nas do samodzielnej , efektywnej nauki . Dzięki myśleniu wizualnemu można zwiększyć swoją motywację i zainteresowanie do uczenia się , do podejmowania twórczości własnej i rozwoju wyobraźni przestrzennej oraz kreatywności .
A oto niektóre notatki graficzne uczniów klasy 8a i 8b powstałe po omówieniu lektury J . Słowackiego pt .” Balladyna ”.
KLASY IV-VIII 10