Przybij Piątkę! Przybij Piątkę! - Page 13

PRZYBIJ PIĄTKĘ! NR 2 (10) – 2019/2020 DODATEK SPECJALNY Projekt edukacyjny z języka polskiego klasy 7a BOŻE NARODZENIE W POLSKIEJ LITERATURZE I SZTUCE Święta Bożego Narodzenia są głęboko wpisane w naszą narodową tradycję i nawet osoby niewierzące winny czytać znaki, którymi do nas przemawiają. Mają one bowiem odbicie w historii Polski, literaturze i sztuce, ludowej tradycji regionów oraz w obyczajach kultywowanych w naszych rodzinach. Zadaniem uczniów jest odszukanie w dostępnych źródłach informacji różnych tekstów kultury: fragmentów polskich tekstów poetyckich (wierszy), literackich (proza), dzieł sztuki - obrazów, utworów muzycznych i obrazów filmowych nawiązujących do Świąt Bożego Narodzenia na przestrzeni wieków, w których występuje konkretny motyw świąteczny, np. opis wigilii, zwyczaje i tradycje polskie tego okresu. Wszystkie materiały muszą być opatrzone informacją źródłową. Cele szczegółowe projektu:  ukazanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w Polsce na przestrzeni wieków  utwierdzanie w przekonaniu o konieczności kultywowania bożonarodzeniowych tradycji  korzystanie z różnych źródeł informacji i operowania informacją (dobór, selekcja, ocena)  rozwijanie samodzielności, samorządności, umiejętności współpracy i życia w grupie rówieśniczej  rozwijanie twórczego myślenia poprzez stymulowanie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i motorycznego  dzielenie się w grupie rolami i zadaniami, wdrażanie do słuchania opinii innych osób, dyskutowania, planowania działań, podejmowania decyzji grupowych w przygotowywaniu materiałów  przygotowanie do wystąpień publicznych KLASY IV - VIII 13