Przegląd fit-out OBIEKTY_1_2023 - Page 6

01 / 2023 REKOMENDACJE
AKTUALNE DANE OPERACYJNE
DANE PODSTAWOWE
NAZWA FIRMY
CBRE GWS Sp . z o . o .
FORMA PRAWNA
Sp . z o . o .
OPIS FIRMY
Jesteśmy częścią CBRE Group Inc . najwię kszej na ś wiecie firmy doradczej i inwestycyjnej z siedzibą w USA działają cej w sektorze nieruchomoś ci komercyjnych . Firma notowana jest na nowojorskiej giełdzie i zatrudnia ponad 105 000 pracowników obsługują - cych nieruchomoś ci w ponad 100 krajach . W 2020 roku firma znalazła się na 128 miejscu w rankingu Fortune 500 , gdzie po raz drugi rok z rzę du przyznano CBRE tytuł najbardziej podziwianej firmy na rynku nieruchomoś ci . W tym samym roku po raz siódmy z rzę du CBRE została uznana za najbardziej etyczną firmę na ś wiecie , a przez ostatnie 19 lat z rzę du jest uznawana przez The Lipsey Company za najlepszą markę na rynku nieruchomoś ci , co czyni nas stabilnym partnerem biznesowym . CBRE GWS specjalizuje się w utrzymaniu i zarządzaniu nieruchomościami , generalnym wykonawstwie , zarządzaniu projektami , doradztwie technicznym .
SPECJALIZACJA
Generalne wykonawstwo – budowy , rozbudowy , przebudowy , remonty
Budownictwo specjalistyczne Zarządzanie projektami
Biuro Projektów - projekty architektoniczne i branżowe ( wszystkie branże )
Doradztwo i audyty techniczne
Kompleksowe wykonawstwo w zakresie instalacji elektrycznych i mechanicznych
Instalacje specjalistyczne Energetyka Nowoczesne technologie
PONAD
PONAD

100 700

Liczba obsługiwanych klientów – rok 2022
INSTALACJE OBIEKTOWE Instalacje elektryczne i teletechniczne Instalacje mechaniczne Systemy automatyki i zarządzania budynkami ( BMS )
Systemy przeciwpożarowe ( SSP , DSO , systemy oddymiania , systemy detekcji gazów technicznych i wybuchowych )
USŁUGI INNE
WYBRANE REALIZACJE
FORT WOLA
Liczba pracowników zatrudnionych – koniec 2022
UDZIAŁ OBSŁUGIWANYCH KLUCZOWYCH BRANŻ
20 % Obiekty użyteczności
publicznej
Obiekty biurowe
15 %
30 % Obiekty handlowe
Facility management ( FM ) Energy & sustainability
35 % Inne
SIEDZIBA GŁÓWNA W POLSCE 00-843 Warszawa , ul . Rondo Ignacego Daszyńskiego 1 , www . cbre . pl
BIURA LOKALNE Poznań , Wrocław , Kraków , Gdańsk , Łódź , Katowice
OSOBY KLUCZOWE
FIT-OUT BIURA , KLIENT Z BRANŻY MEDYCZNEJ , WARSZAWA
PT
PIOTR TROJANOWSKI
DIRECTOR PROJECT MANAGEMENT & GENERAL CONTRACTING DEPARTMENT POLAND
SM
SYLWIA MEUŚ-BIELIŃSKA
ASSOCIATE DIRECTOR PROJECT MANAGEMENT & GENERAL CONTRACTING DEPARTMENT POLAND fi l m z realizacji