Przegląd fit-out OBIEKTY_1_2023 | Page 16

ADRES : REDAKCJA Business Link Maraton Królowej Jadwigi 43 61-871 Poznań
KONTAKT : REDAKCJA
Krzysztof Kogut

KK

REDAKTOR NACZELNY
krzysztof . kogut @ obiekty . org 608 852 900
Angelika Majkut

AM

KOLEJNE WYDANIE

KWIECIEŃ 2023

REDAKTOR PROWADZĄCA
angelika . majkut @ obiekty . org 533 550 259
KONTAKT : REKLAMOWY
Bartłomiej Jęchorek

BJ

PARTNER ROZWÓJ BIZNESU
bartek . jechorek @ obiekty . org 537 257 899
Sebastian Pierzgalski

SP

PARTNER RELACJE BIZNESOWE
sebastian . pierzgalski @ obiekty . org 537 254 940