Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 4 2019

www.prosjektledelse.org NR. 4 - NOVEMBER 2019 WORKSHOP Rask digital utvikling i Kruse-Smith Side 20 YOUNG CREW Styret i Young Crew fornyer seg Side 5 SERTIFISERING Prosessen mot Sertifisert Prosjektdirektør IPMA Nivå A Side 29 BRØD OG MILJØ Gode byggeprosesser – en forutsetning for bærekraft og kvalitet Side 38