Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 9

Jobber du i smidige prosjekter eller er din virksomhet i gang med smidig omstilling? Da er dette konferansen for deg. Det smidige tankesettet i gjennomføring av prosjekter har nådd organisasjonen selv, og utfordrer den klassiske hierarkiske måten man har organisert seg på. Den smidige reisen må gjennomføres hvis vi fortsatt ønsker å være en del av konkurransen om å levere de beste og mest verdiskapende «produktene». En av utfordringene vil være i hvilket tempo organisasjonene evner å tilpasse seg til de endringene som er nødvendige, hvordan de gjennomfører endringer av vaner, atferdsmønstre og virksomhetenes modeller. Kom og hør hvilke praktiske erfaringer andre har gjort allerede, hva de gjorde smart og kanskje ikke fullt så smart, eller delta på workshops og dra hjem med ny erfaring! kanskje ikke fullt så smart, eller delta på workshops og dra hjem med ny erfaring! Plenumsforedrag med: • Karin Bøhlerengen, NAV: Fra tradisjonell styring til autonome team. Hvordan NAVs prosjektleder foreldrepengeprosjekt til smidig suksess • Gunnar Skeie, Kruse-Smith AS (del 1) og Kaya Masterød Karlsen, Communicate AS: Fra tradisjonell prosjektstyring til smidig gjennomføring i byggebransjen • Foredrag: Robert Steen, Oslo kommune: Hva har skjedd med Tim? Hovedsponsorer: PÅMELDING: https://event.dnd.no/pp2020/