Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 36

FRA FORENINGEN Sertifiseringsprogram Som sertifisert prosjekt-, program- eller porteføljeleder får du et internasjonalt anerkjent sertifikat, et kvalitetsstempel på ditt lederskap. Velg mellom bedriftsintern sertifisering eller deltakelse i den åpne sertifiseringen. Kontakt: ipma@norsksertifisering.no Sertifiseringskalender høst 2020 (R) Gjelder også resertifisering Sertifiseringstrinn Nivå A Nivå B Nivå C Nivå D Åpent orienteringsmøte i Oslo (R) 27.08.2020 27.08.2020 27.08.2020 27.08.2020 Påmeldingsfrist (R) 03.09.2020 03.09.2020 03.09.2020 03.09.2020 Introduksjonsseminar (R) 10.09.2020 10.09.2020 10.09.2020 10.09.2020 Søknad med CV og egenvurdering (R) 12.10.2020 12.10.2020 12.10.2020 12.10.2020 21.10.2020 21.10.2020 21.10.2020 12.11.2020 19.11.2020 19.11.2020 Skriftlig prøve Tilbakemelding/ Assessorvurdering 19.11.2020 Workshop 02.12.2020 Innlevering av prosjekt- 03.12.2020 ledelsesrapport/caserapport 03.12.2020 Virksomhetscase (A) Intervju (A,B,C) 14.01.2021 09.12.2020/ 10.12.2020 03.12.2020 Assessorevaluering (R) 21.01.2021 18.12.2020 18.12.2020 Utstedelse av sertifikat (R) 02.02.2021 10.01.2021 10.01.2021 15.12.2020