Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 35

NYHETER Norsk Forening for Prosjektledelse Orienteringsmøtene om IPMA-sertifiseringen vil snart være tilgjengelig på Youtube. Følg med på Nyhetsbrevene! Vi jobber med å etablere en Nettbutikk på vår hjemmeside. Dette vil forenkle kjøp av bøker. Det vil også bli mulig å melde seg inn i NFP via Nettbutikken på et senere tidspunkt. Årets generalforsamling vil gå av stabelen 27. mai fra kl 16.30 som planlagt. Møtet gjennomføres på nettet vha Teams. Det er sendt ut Nyhetsbrev slik man kan melde seg til møtet. Det er fortsatt mulig å melde sin interesse dersom du ønsker en rolle i NFP. Kontakt oss via post@prosjektledelse.org. Norsk Sertifisering AS For vårens IPMA-sertifisering har Norsk Sertifisering AS tatt i bruk Wiseflow for elektronisk skriftlig prøve på nett. Prøven kan tas hjemmefra, selv om det under normale omstendigheter arran- geres felles prøve hos Norsk Sertifisering AS Fra og med høsten 2020 vil også søknad og selvvurdering kunne fylles ut og leveres via nettet. PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020 35