Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 34

NFP’s styrende organer 2019/2020 Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) er en ideell forening, stiftet i 1968. Foreningens formål er å: • bidra til et samlet fagmiljø for faget prosjektledelse i Norge, • fremme en utvikling av faget på tvers av skillelinjer i samfunnet (bransjer, sektorer, miljøer, geografi etc.), • påvirke myndigheter, utdanningsinstitusjoner, næringslivet, internasjonale fora og andre organisasjo ner til fremme av faget, • holde medlemmene løpende orientert om utviklingen innen faget Foreningen er medlem i International Project Management Association (IPMA), som har over 70 medlemsland, og er dermed del i et stort internasjonalt nettverk. SENTRALSTYRET Michel Esnault, styreleder Prosjektkultur Oddbjørn Nilssen, styremedlem, Elkem AS Synnøve Roald, styremedlem, Høyskolen Kristiania Gunilla Hagstedt, styremedlem, Vegdirektoratet Paal Skullerud Styremedlem Danske Bank Vil du bli medlem? Se www.prosjektledelse.org Trudi Rød, styremedlem, NAV Kristian Jordhøy, styremedlem, KS Agenda STYRET I YOUNG CREW 2019/2020 NFP’S SEKRETARIAT 2019/2020 Ingrid Zakariassen Stryreleder Accenture AS Cecilie Angell Ljostad Nestleder Media Access Jorunn Wolstad, generalsekretær, NFP Kristian Oland Styremedlem WWF Charlotte Danielsen Styremedlem Mini min Byporten Trude Rebecha Levare, markedsføring, Akershus Fylkeskomunne Tom Haugstad, redaktør og internasjonal kontakt, NFP