Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 33

PROSJEKT 2019 i fleng slik at det bare er å sette i gang! En må tenke endring med engasjement og medvirkning fra alle ansatte» hevdet Vestre entusiastisk. Han summerte opp i 5 punkter hva som var vesentlig i bedriften for å lykkes: 1. Ikke tro at flaks er tilstrekkelig. Han visste til at det ikke var flaks at vi ble en oljenasjon, oljen har ligget der i millioner av år og dette har vært hardt arbeid på samme måte om Sam Eyde bygget opp fabrikken på Rjukan og derved skapte Europas største kraftverk i sin tid. 2. Gi folk noe å stå opp for. Her viste han til nye fabrikklokaler designet av Snøhetta som har skapt lyse og effektive arbeidsplasser. 3. Slipp alle gode krefter til og vær mer leder enn Kathrine Aspaas sjef. Her viste han til den nordiske modellen for ledelse og medvirkning som også ble omtalt i en varmere? Digitalisering preger i stadig økende 14 siders artikkel i The Economics i januar 2013. grad prosjekthverdagen. Hva gjør det med oss 4. Det er lov å gå på trynet og reise seg igjen. Her som jobber i prosjekter og gjør det prosjektarbei- viste han til egne problemer der bedriften gikk det kaldere? Vår jobb som mennesker blir å ta oss konkurs i 1988, men greide omstrukturering til av det varme arbeidet. Vi står overfor en tid der den blomstrende utgaven i dag. selvinnsikt og emosjonell intelligens vokser frem 5. Tenk stort, ta noen sjanser og stol på magefø- som de store suksesskriteriene både i prosjekter lelsen. Her viste han igjen til deres nybygg med og i arbeidslivet. Når datamaskinene tar seg av bl.a. et stort solcelleanlegg på taket. Se på Musk det kalde og fysisk tunge arbeidet, må vi dyrke og Teslaeventyret der han også står bak Spacex det som er unikt for oss mennesker: Relasjoner som jobber med sin «månelanding». og emosjonell rikdom der psykologisk trygghet er Avslutningsvis sa han nærmest i en bisetning at viktig for at vi skal lykkes hevdet Aspaas. I tidli- de årlig gir bort 10% av overskuddet til U-hjelp. gere tider var det viktig med muskler, nå er det hjernen soms tår i fokus. Fremover vil det være Siste innlegg var ved Kathrine Aspaas med tit- hjertet som blir avgjørende i det det er viktigere tel «Den emosjonelle revolusjon – mennesket i med hvem vi er og ikke hva vi kan avsluttet hun industri 4.0». Kan kunstig intelligens gjøre verden sitt innlegg med. PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020 33