Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 31

PROSJEKT 2019 Jo Røislien «Om digitaliseringens endring av prosjekter, for- retningsforståelse og mennesket» var tema til Eirik Norman Hansen. Han holdt et inspirerende foredrag om digitalisering, teknologi, kunstig intelligens og roboter med vinkling på hva tekno- logi betyr for oss mennesker, organisasjoner og samfunn og hvordan dette former verden nå og i tiden som kommer. Det er viktig å være åpen for nye initiativ og ideer selv om en noen ganger «går på trynet» som han uttrykte det. Da er det viktig ikke å henge seg opp i hva som gikk galt, men se hva vi kan bruke denne erfaringen til. Får du gode ideer, så ikke brenn inne med det, men bring det frem i organisasjonen var hans budskap. Som eksempel på nye ideer og muligheter avsluttet han sitt innlegg ved å demonstrere styring av en drone ved hjelp av håndbevegelser der han hadde lagt styringskonsollet på gulvet. Eirik Norman Hansen PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020 31