Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 3

Redaktørens innlegg Vi har i denne utgaven av Prosjektledelse gjengitt en samtale med NFP’s tidligere styreleder Ernst Midtun. Han forteller litt om sin bakgrunn og undrer litt om det er omfattende prosjektkompetansen i beredskaps-Norge, for ikke å snakke om på de større sykehusene våre. Koronaviruset har også påvirket NFP og Prosjektledelse. Vi har som følge av viruset avlyst flere arrangement, og får derved også mindre tilfang av stoff til bladet. Vi har inkludert siste halvdel av reportasjen fra «Prosjekt 2019, 20 års jubileumskonfe- ranse» som vi ikke fikk plass til i forrige utgave. Av andre innlegg kan bl.a. nevnes omtale av Master, et digitaliseringsprosjekt ved avdeling for virksomhetsstyring ved NTNU. Som alle foreninger er også IPMA berørtav pandemien , og alle planlagte møtene i Kathmandu, Nepal, i mars ble selvfølgelig avlyst. De er delvis erstattet med noen Webinar, men alle saker som er avhengig av avstemming er utsatt. Dette har vi til felles med alle foreningene som skulle hatt årsmøte på denne tiden der særlig bud- sjetter og valg blir lidende. Det er de færreste foreninger som har lover og system som er lagt opp til elektronisk behandling, så dette er nok et felt som mange nå arbeider intenst for å løse. IPMA jobber nå med endringer av lover og tilrettelegging av elektronisk avstemming. På hjemmesiden til NFP er det også oversikt over diverse kurstilbud og informasjon om IPMA-sertifisering av prosjektdeltagere/prosjektledere. Detaljert informasjon om sertifisering fåes ved å kontakte ipma@norsksertifisering.no. På vår hjemmeside finner du link til alle de elektroniske utgavene av «Prosjektle- delse». Bladet kan også hentes ved å gå inn på landingssiden og lastes ned ved å klikke på magasiner helt øverst til høyre på hjemmesiden. Dersom du er medlem, kan du også logge deg inn å få tilgang til tidligere papirutgaver. Tom Haugstad Redaktør PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020 3