Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 27

PROSJEKT 2019 Anne Live Vaagaasar Janeche B. Borander har økonomisk verdi. Dette var essensen i hennes innlegg der hun også illustrerte dette med en del eksempler. Erik A. Dammen, prOptimum snakket om «Kraft til å bedre prosjektene. Den som intet våger intet vinner». Hørt det før; kontinuerlig forbedring, bedre prosjekter, null avviksprosjekter og følge beste praksis. Det står ikke på flotte målsetninger når ledere skal sette ambisjonsnivå for organi- sasjonen. Nesten alle skal være best i prosjektle- delse, men hvordan går det egentlig og hvor ble det den tydelige retningen når hverdagen kom? Hvorfor er det å bedre prosjektene så krevende og hva kreves for å lykkes? Erfaring viser at nøk- kelen ikke alene ligger i å jobbe med prosjektle- delsesleddet – kanskje den største nøkkelen lig- ger hos virksomhetsledelsen. De må ha nok mot til å lede riktig og fatte de rette beslutningene, også i hverdagen. Skal vi våge oss til å si at «du får den organisasjonen du leder»…Det å få frem Erik A. Dammen PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020 27