Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 26

PROSJEKT 2019 20 års jubileumskonferanse 6.november 2019 AV TOM HAUGSTAD, NFP E ndring er blitt det normale for prosjektba- Etter de innledende innlegg ble det deretter delt serte virksomheter – det krever HANDLE- opp i to parallelle strømmer. KRAFT. Dette dannet bakteppet for årets prosjektkonferanse arrangert av Prosjekt Norge. Strøm 1: Eksempler på handlekraft Tittelen for konferansen ble derfor: «Hvordan øke Janeche B. Borander, Arkitektbedriftene foredro handlekraft i prosjektbaserte virksomheter?» om «Kraft til å skape verdi – gjennom arkitek- Det var ca 200 påmeldte til konferansen, som ble tur som endrer». Arkitektur handler om våre avholdt i Oslo. Her er andre halvdel av innleggene menneskeskapte omgivelser, om å gi behov og (den første sto i nummer 1-2020). samfunn fysisk form. Hvordan boliger, byrom eller arbeidsplasser er utformet har direkte påvirkning Anne Live Vaagaasar, BI og Prosjekt Norge, åpnet på livskvaliteten vår, på miljøet, og på økonomien konferansen og introduserte deretter en meget – i både stor og liten skala. Et bygg eller områ- god og kunnskapsrik konferansier for dagen, Egil des arkitektoniske og miljømessige kvaliteter er Skavland fra Arkitektbedriftene med på å skape gode sosiale effekter som igjen 26 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020