Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 24

DEBATT gjelder at det behøves omhyggelig og metodisk eksempel offentlige myndigheter og kanskje ban- planlegging. ker. Det måtte jeg gjøre for min kone Marit, og det Man kan gjerne dele i delprosjek- ter, eller sprinter for den del, men det er fortsatt var ikke en velkommen oppgave i sorgen. Alle behov for den overordnede planleggingen som gir måtte få kopi av dødsattesten, noe som gjorde helhetsperspektiv. Dette var tidligere del av data- prosedyren mer komplisert. utdannelsen, men det virker som planlegging er hadde ikke Danmark registrert at hun var død, og fortrengt av krav til tid og økonomi. hennes lønn ble lagt til min i beregninger. Norsk offentlig prosjektledelse kan synes å virke Noe som antakelig hjalp er at Skattevesenet er positivt i forhold til de danske erfaringene. Men representert i styringsgruppen for folkeregister- dessverre går Epic igjen i Norge også, og dårlig utviklingen ved sin sjef, Hans Christian Holte. stakeholderstyring. Men Norge har hatt fordel Han har kjørt flere vellykkede prosjekter for Skatt, av Nordsjøen med mange store prosjekter og for- og blitt forfremmet av den grunn. Forfremmelse malisert planlegging. Muligens har også noe av på grunn av oppnådde resultater virker sjeldent i Knut Heiers ekspertise slått igjennom. offentlig forvaltning, men Holte er altså et glede- Flere år senere lig unntak. I Norges prosjekt for folkeregistret er stakeholder- styring formelt lagt inn, og er omfattende. Din I Danmark virker det som de positive erfaringene premiere i registeret er som baby, det er ønskelig fra bankprosjektet jeg var med på ikke er snappet at babyen blir lagt inn så raskt som mulig, men opp, nesten utrolig, men man manglet kanskje dette må avtales på en ryddig måte med fagfolk en koordineringsinstans som Norsk Forening for som jordmor og gynekolog. Se hvor langt stake- Prosjektledelse, startet av Knut Heier for over 50 holderbegrepet går! år siden. Den tilsvarende danske prosjektleder- foreningen (omtrent like gammel) ble tilsynela- I motsatt ende er død, den døde bør tilsvarende ut tende ikke involvert. av folkeregistret så raskt som mulig, men kun når vedkommende offisielt er erklært død. Muligens Redaksjonen: Her tenker vi det er mange syns- har man egen rutine for Lazaruser. Det satses punkter og kommentarer! Vi håper du sender også på rutiner for å informere stakeholdere, for disse til oss innen neste utgave av magasinet! Tore Audun Høie Tore Audun Høie, f. 1942, kan vise til lang erfaring fra konsulentbransjen. Høie bedriver kursvirksomhet og undervisning, og står bak en rekke publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Han er også en ivrig debattant. 24 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020