Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 21

Prosjektstyring – rammer og gjennomføring Påmelding via https://www.nito.no/ kurs-og-arrangementer/ NITO i samarbeid med Norsk Forening for pro- sjektledelse gjennomfører kurs som tar for seg Kurset passer spesielt for deg: temaene • som jobber i prosjekter, men gjerne vil ha en prosjektledelse, programledelse og porteføljeledelse. helhetlig forståelse av prosjektgjennomføringen Det er viktig for deg som leder å forstå hvilke ram- • som jobber som prosjekt- og teamleder, og vil mer som gjelder for gjennomføringen. Hva forven- styrke din kompetanse på kundeforståelse og ter kunden og hvorfor? Hvilke krav, standarder og gjennomføringsmetodikk retningslinjer må du kjenne til? Du lærer hvor- • som jobber som linjeleder og er bestiller av dan du skal forholde deg til ulike interessenter og utviklings- og endringstiltak personer i prosjektet, så vel som metoder du må • som vurderer å jobbe med prosjektledelse beherske for å ha kontroll på gjennomføringen. • som vurderer en IPMA-sertifisering Oslo, 21.22. april 2020 new dates (due to Corona) 22.-23. september 2020 Program Dag 2 Dag 1 0900 Egenvurdering av metodekompetanse 0900 Hvorfor gjennomføres prosjekter? Målestokker Endringsledelse, behov for endring 1000 Metodeanvendelser Prosjekt, program og portefølje Risiko og muligheter Ledelseskompleksitet Kvalitet Detaljplanlegging 1100 Prosjektutforming 1215 Lunsj Prosjektets hensikt, mål og effekt 1300 Metodeanvendelser innen: Prosjektrammer Oppfølging, inklusive håndtering av endringer Overordnet planlegging Endringsledelse 1215 Lunsj Om å velge og balansere 1300 Metodeanvendelse innen 1545 Evaluering av dagen Interessenthåndtering 1600 Avslutning Anskaffelse Organisering og informasjonsstruktur 1545 Evaluering av dagen 1600 Slutt for dagen