Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 18

PROJEKTLEDELSE PROJEKTLEDELSE 9 stærke budskaber om projektledelse AV JESPER SCHREINER, DANSK PROJEKTLEDELSE D ansk Projektledelses årlige konference Adfærdsledelse appellerer til den pragmatiske Symposiet Projektledelse samler hvert år projektleder: lær at elske den simple, banale mere end 40 erfarne keynote speakere og adfærd – fremfor fordybelse i abstrakte termi- indlægsholdere, som gennem 25 plenumsessi- nologier. Den simple banale adfærd er konkret, oner og seminarer formidler en strøm af værdi- transparent og let at forstå og let at tilegne sig. fulde budskaber. Her deler vi de ni bedste med dig. Prøv også at skabe en beslutningstagende adfærd, Budskaberne er en blanding af facts, anbefalinger som vil bane vejen til succes for de selvledende samt udsagn, som vi synes er værd at reflektere medarbejdere og selvledende teams. over og lade sig inspirere af. I håndteringen af kompleksitet er det at involvere mennesker, skabe samspil, skabe tillid, skabe 1. Adfærd samtaler særligt vigtige adfærdskompetencer. Adfærd er for alvor blevet sat på dagsordenen over de seneste par år, og fylder helt naturligt i 2. Agilitet arbejdet med projekter. Dette budskab kom også Symposiet understregede, at der fortsat er flere frem på dette års konference. opfattelser af, hvad det vil sige at være agil, Adfærdsindsigt og adfærdsdesign ses som nye og at begrebet stadig fremstår uklart. Vi skal stærke værktøjer, der kan hjælpe med mere effek- fortsætte dialogen omkring, hvad det vil sige tivitet i udførelsen af projektopgaven. at være agil, og vi skal udforske og udfordre de 18 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020