Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 15

Proaktiv projektledelse Sådan bliver sund fornuft til sund praksis Morten Fangel Vi ved godt, hvad der skal til, for at et projekt er inspirerende at medvirke i og på effektiv vis fører til de ønskede resultater. Det er sund fornuft at være proaktiv i ledelsen af et projekt! Ifølge bogen er der imidlertid en art naturlov, der gør at vi fordyber os i projektets indhold – også på stadier hvor fokus burde være på forkant med at skabe egnede vilkår for projekt - udførelsen. Resultatet er, at ledelsen af projektet kommer til at foregå reaktivt, når problemerne er opstået. Bogens sigte er at hjælpe til at forskyde ledelsen af et projekt fra at foregå reaktivt – mod i større grad at foregå proaktivt. Det handler om at udøve ledelsestiltag på stadier, hvor der endnu ikke er opstået eller erkendt ledelsesproblemer blandt medvirkende og parter i projektet. At gå fra at erkende, hvad der er sund fornuft – til at gøre det til sund praksis, betinger en bevidst og insisterende tilgang fra projektlederen og andre involverede i ledelsen af projektet. Det støtter bogen ved en vifte af tænkemåder og tilhørende metoder og værktøjer: Én tænkemåde er, at også projektets ledelsesproces skal ledes. Du fremmer en proaktiv projektledelse ved at planlægge og evaluere relevante ledelsestiltag. Hertil hører også at tilpasse niveau og værktøjer til projektets grad af kompleksitet. Hele bogen kan opfattes som et værktøj for en sådan planlægning og evaluering af projektledelse. En anden tænkemåde er, at projektledelse ikke kun er for projektledere. Også projektejere, medvirkende og andre parter må involveres proaktivt i ledelsesprocessen. En sådan sam- ledelse gør at udarbejdede analyser og planer bliver bedre og får større effekt på, hvad der foregår i projektet. Bogens gennemgående middel hertil er at facilitere ledelsesaktiviteter. Bogen er under ét tænkt som et supplement til foreliggende litteratur om projektledelse. Bogens tænkemåder og metoder fremmer at være en reflekterende projektleder, og dermed også at få endnu mere ud af det, du allerede ved fra andre bøger og fra egne erfaringer. Consulting Aps Sættedammen 4 , 3400 Hillerød Tlf. 4826 7877 · www.fangel.dk fangel@fangel.dk