Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 14

NU UDGIVET SOM TRYKT OG SOM E-BOG Proaktiv projektledelse Sådan bliver sund fornuft til sund praksis af Morten Fangel • Det er sund fornuft at være proaktiv – men ofte foregår projektledelse reaktivt • Metoder til at lede projektledelsen, herunder planlægge og evaluere indsatsen • Indholdsfortegnelse: 1 Sådan bruges bogen 2 Projekter og projektledelse Procedurer for projektets ledelsesfaser: forberedelse, opstart, udførelse, afslutning 3 Lede projektledelse 4 Facilitere ledelsesaktiviteter Fokus på at fremme fælles opfattelse ved analyse og planlægning af projektet 5 Projektforberedelse Alle metoder skaleret i forhold til tre grader af ledelsesmæssige kompleksitet 6 Projektanalyser 7 Overordnet planlægning Under ét et værktøj for den reflekterende projektleder – der vil være mere på forkant 8 Projektforankring 9 Projektopstart 10 Detaljeret planlægning 11 Lede projektudførelse 12 Dagligt projektlederskab 13 Trinvis projektopfølgning 14 Projektafslutning A Eksempel på projektmodel B Stikord og nøglebegreber C Anden litteratur af samme forfatter Consulting Aps D Fangel Projektledelsesmodellen Sættedammen 4 , 3400 Hillerød Tlf. 4826 7877 · www.fangel.dk fangel@fangel.dk E Anvendelser af projektmetoder • • • Pris kr. 480 ekskl. moms – 460 sider. 25% ved køb af både trykt bog og e-bog og på e-bog for indehavere af trykt bog. Rabat ved anskaffelse af klassesæt Bestilling på www.fangel.dk Bogen anvendes ved den udvidede Projektlederuddannelse. Se oplysninger om uddannelsen og tidspunkt for næste orienteringsmøde på www.fangel.dk