Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 - Page 13

! t e n r ø j h e Det lun Blås i tydelige bestillere – ledelsen trør til når det gjelder. Et stort norsk Konsern(X) og et Japansk firma Konsern(X), og etter flere måneders arbeide, kom hadde et prosjekt på gang. De avtalte en årlig ekspertene fram til konklusjonen: at det var for få kapproing i en åtter. Begge mannskaper trente til å ro. På grunn av ekspertenes rapport, ble det lenge, og da dagen endelig kom, var begge lag i straks foretatt endringer i lagets struktur. Man toppform. Japanerne vant med en kilometer, og hadde nå fire styrmenn, to overstyrmenn, en sty- etter nederlaget var moralen helt på bånn hos releder og en roer. Dessuten besluttet ledelsen at Konsern(X)-laget. de skulle gi roeren større arbeidsområde og mer ansvar. Ledelsen besluttet derfor at Konsern(X) skulle vinne neste år. Det ble satt ned en prosjektgruppe Året etter vant japanerne med 2 kilometer. for å undersøke hvor problemet lå. Prosjektgrup- pen fant etter nøye undersøkelse ut at japanerne Konsern(X) sparket roeren på grunn av dårlige hadde syv mann til å ro, og en til å styre. Kon- prestasjoner, og besluttet å utvikle en ny båt. Råd- sern(X) derimot hadde syv til å styre, og en til å ro. givningsfirmaet ble rost for et godt stykke arbeid, og ledelsen ble belønnet for et meget godt pro- I denne krisesituasjonen viste ledelsen betyde- sjekt og et skikkelig initiativ. lig handlekraft! Man igangsatte straks et rådgiv- ningsfirma til å undersøke strukturen i laget fra (Takk til Michel Esnault) PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2020 13