Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2020 | Page 2

Innhold NR. 2 • MAI 2020 ANSVARLIG UTGIVER Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) Thomles gate 4, 0270 OSLO Telefon: 22 12 07 47 / 971 21 800 E-post: [email protected] www.prosjektledelse.org MEDLEM AV International Project Management Association (IPMA) NORDNET Frivillighet Norge GENERALSEKRETÆR JORUNN WOLSTAD [email protected] REDAKTØR TOM HAUGSTAD [email protected] ANNONSER TOM HAUGSTAD Mobil: 91 37 58 85 [email protected] Bruk av digital simulering styrker strategiske beslutningsprosesser 4 Portrettintervju, Ernst R. Midtun, APM 10 Prosjektledelses-dagene 2020 12 Bokomtaler 16 Young Crew, Charlotte Danielsen 17 9 stærke budskaber om projektledelse 18 Prosjektledelse – hva er det? 22 GRAFISK PRODUKSJON JES Consult Gruppen [email protected] Bokomtaler, Servant Leader 25 FORSIDEBILDE Foto: Tom Haugstad 20 års jubileumskonferanse 26 Redaksjonskomiteen tar ikke ansvar for det faglige innhold i artikler. Sertifiseringsprogram 36 NESTE UTGAVE AV BLADET KOMMER 1. SEPTEMBER 2020 Frist for materiale: 24. august 2020 Materiale sendes: [email protected] © Copyright: Kopiering, opptrykk eller annen bruk av stoffet, kun etter skriftlig samtykke fra utgiver NFP.