Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2019 - Page 40

FRA FORENINGEN Sertifiseringsprogram Som sertifisert prosjekt-, program- eller porteføljeleder får du et internasjonalt anerkjent sertifikat, et kvalitetsstempel på ditt lederskap. Velg mellom bedriftsintern sertifisering eller deltakelse i den åpne sertifiseringen. Kontakt: ipma@norsksertifisering.no Sertifiseringskalender høst 2019 R) gjelder for resertifisering Sertifiseringstrinn Nivå A Nivå B Nivå C Nivå D Åpent orienteringsmøte i Oslo (R) 29.08.2019 29.08.2019 29.08.2019 29.08.2019 Påmeldingsfrist (R) 06.09.2019 06.09.2019 06.09.2019 06.09.2019 Introduksjonsseminar (R) 10.09.2019 10.09.2019 10.09.2019 10.09.2019 Søknad med CV og egenvurdering (R) 11.10.2019 11.10.2019 11.10.2019 11.10.2019 17.10.2019 17.10.2019 17.10.2019 05.11.2019 05.11.2019 05.11.2019 Skriftlig prøve Tilbakemelding/ Assessorvurdering 05.11.2019 Workshop 12.11.2019 Innlevering av prosjekt- 05.12.2019 ledelsesrapport/caserapport 05.12.2019 Virksomhetscase (A) Intervju (A,B,C) 15.01.2020 12.12.2019/ 13.12.2019 13.11.2019 Assessorevaluering (R) 22.01.2020 20.12.2019 20.11.2019 Utstedelse av sertifikat (R) 01.02.2020 10.01.2020 02.12.2019 40 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2019 02.12.2019 Norsk Forening for Prosjektledelse