Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2019 - Page 36

SAMARBEIDSAVTALE Hvordan får man til gode konferanser og arrangementer? – vi samarbeider! AV JORUNN WOLSTAD, NFP OG KRISTIAN A. MAYER, 3PS orsk Forening for Prosjektledelse (NFP) N I mars 2017 undertegnet foreningene en samar- og Dataforeningens Faggruppe 3PS har beidsavtale som inntil videre har gitt medlem- begge vært medarrangører i Prosjekt 201x mene konferansene Fremtiden Informasjons- konferansene i en årrekke. Gjennom konferanse- landskap i 2017, Praktisk Prosjektledelse 2018 og samarbeidet fant begge foreningene ut at vi hadde nå Praktisk Prosjektledelse 2019 som arrangeres mange felles interesseområder, noe foreningene for andre år den 4. juni i Oslo. Og den må du få ville forsøke å utvikle videre gjennom et tettere med deg! samarbeid. 36 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2019