Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2019 - Page 35

Kurs i mangfoldsledelse utdannelse og yrkeserfaring, kan søke om akkre- Kurset er utviklet og gjennomføres av Seema AS. ditert sertifisering. Kurs starter opp allerede 13. mai. Du kan lese mer om kursene her på Seema.no. Sertifiseringen har relevans for alle ledere, mel- lomledere, teamledere, HR-ledere. Sertifisert kompetanse er et beslutningsgrunn- lag for rekruttering og valg av personer og har en Sertifisering er en bekreftelse fra en uavhengig tred- egenverdi ved karriereutvikling. Det anses også jepart på at en mangfoldsleder tilfredsstiller gitte som dokumentasjon på ansvarlig praksis innen- krav til realkompetanse og opplæring og dermed for områder som har betydning for samfunnet. har de nødvendige kunnskapene og ferdighetene. Ledere som har gjennomført godkjent kurs som teoretisk grunnlag for sertifisering og som til- Les mer om sertifiseringen på nettsiden til Norsk fredsstiller fastsatte kompetansekrav gjennom Sertifisering. PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2019 35