Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2019 - Page 34

MANGFOLD SERTIFISERING Mangfoldsleder - DM (Diversity Manager) Visste du at du nå kan ta kurs i mangfoldsledelse og sertifisere deg som mangfoldsleder? Norge er først i verden med dette tilbudet! Mangfoldsledelse er knyttet til en leders evne En mangfoldsleder har nødvendige kunnskaper og kompetanse til å bygge felles identitet, en og ferdigheter til å kunne utvikle, implementere, sterk inkluderende kultur og anerkjenne likhe- holde ved like og forbedre et ledelsessystem for ter og ulikheter som en styrke med det formålet mangfold basert på NS 11201:2018 med grensesnitt å benytte optimalt potensialet i mangfoldet for å til andre ledelsesstandarder og NS-ISO 26000 oppnå tiltenkte resultater. (samfunnsansvar) og myndighetskrav. Det vil si en leders evne til å anvende kunnskaper Det kreves som minimum at man har: og ferdigheter for å oppnå tiltenkte resultater • utdannelse fra universitet eller høyere lære- gjennom modig, trygg, fleksibel, nyskapende og sted og minst fire års yrkeserfaring, derav to år nytenkende lederskap av likheter og ulikheter ledelseserfaring mellom sine ansatte. • åtte års relevant yrkeserfaring, derav to år ledelseserfaring 34 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2019