Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2019 - Page 33

KONFERANSE Prosjektlederdagene 8. og 9. april arrangerte NFP, sammen med JobbAktiv, Prosjektlederdagene, et to dagers vaksinasjonsprogram for alle som er prosjektledere, men utdannet som noe helt annet! AV JORUNN WOLSTAD, NFP D et er ikke en dag hvor vi ikke blir berørt 40 aktive personer deltok på arrangementet, som av et eller annet prosjekt. I avisene leser ble holdt på Thon hotell Gardermoen. Deltakerne vi om overskridelser i de store gigantpro- ga en særdeles god tilbakemelding, noe som gjør sjektene, vi leser sjelden om de daglige prosjek- at vi vil fortsette å gjennomføre tilsvarende arran- tene som i sum øker Norges verdiskaping innen gement i fremtiden. mange områder. Nye produkter lanseres, arbeids- prosesser skal endres, en ny festival skal på plass, 4 fotballturneringen må gjennomføres, innsam- lingsaksjoner skal lykkes. Eller hva med bøkene Prosjekt sterk – 8 uker til drømmekroppen og Prosjekt baby til de som ventet nytt barn? Trenger vi flere eksempler? Alle har et prosjekt på gang. Felles for alle disse oppgavene er at de krever en målbevisst handling og et behov for å involvere flere mennesker, deres syn og arbeidskapasitet. Deltakerne fikk innblikk i prosjekthverdager, så vel som noen hjelpemidler til å mestre disse. Det ble også lagt vekt på samspill, hvor både egne og andres holdninger har stor betydning. Dette ble spesielt demonstrert gjennom gruppeoppgaver 1. 2. 3. 4. Noe å bryne seg på Hvem er jeg? Utfordringer i hverdagen Aktivt samarbeid og diskusjoner. PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2019 33