Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2019 - Page 23

NORDNET OG IPMA blere et CB (Certification Body) og en Young Crew organisasjon i tillegg til å avholde kurs og semi- nar innen prosjektledelse. Sør-Korea har vært et lemslandene. Her var det tema som APM Charte- slikt medlem i 2 år, og etter søknad fikk de innvil- red Engineers, erfaringer fra UK, Young Crew, hva get fullt medlemskap. forventer de og hvordan vil de kunne operere til beste for alle. Det var også en om dagens med- «Trofaste tjenere» som har bidratt en årrekke med lemsmodell, bør den utvides slik at nye søkerland sitt arbeid kan tildeles et «Honorary Fellowship» får noe bedre tid på seg enn to år før de oppnår etter søknad (vanligvis) fra sin moderorgani- fullt medlemskap. Likeledes var det et tema om sasjon. Dermed ble dette tildelt to fra Kina som PR og markedsføring både av de lokale medlems- begge har vært svært aktive innen IPMA. Dette er foreningene og IPMA globalt. Yan Xue og Lixiong Ou. Neste CoD vil som tidligere annonsert finne sted Søndag var reservert til forskjellige workshops i Merida, Mexico i september d.å., og neste års for å dele erfaringer og synspunkter mellom med- marsmøte vil bli i Katmandu, Nepal. PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2019 23