Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2019 - Page 15

Norsk Forening for Prosjektledelse Er du interessert i prosjekt-, program- eller porteføljeledelse? Om kurset Det er nå utviklet et 3-dagers kurs som er basert på IPMAs krav, hvor tradisjonell metodebruk og forståelse av rammebetingelser ses i lys av egen ledelsesatferd, og hvordan denne kan benyttes til å skape resultater gjennom andre. Innhold og læringsutbytte: DAG 1 - Lederskap DAG 2 – Hensikt og rammer DAG 3 – Gjennomføring/styring Hva kreves eller forventes av deg som leder for et prosjekt, et program eller en portefølje? Hvorfor gjennonføres prosjekter og programmer? Hvilke krav stiller prosjekteier? Hvilke metoder er egnet for hva for å styre gjennomføringen? Det veksles mellom teori, rollespill og diskusjon/vurdering av egne erfaringer. Det benyttes erfarne forelesere. Dag 1 kan tas separat. Dag 2 og 3 bør tas samlet. Målgrupper: Kurset passer spesielt for deg som vil bevege deg fra metodefokus til fokus på ledelse av mennesker, supplere din metodekompetanse med kunnskap om ledelse, samt for deg som vurderer IPMA-sertifisering. Kurset er også godt egnet for alle som jobber i og med prosjekter, så vel som linjeledere, HR-ledere og andre. Det er mennesker som skaper resultater! Det settes mer og mer fokus på mellommenneskelige relasjoner for å oppnå gode resultater. Dette har IPMA® satt fokus på i sin sertifisering som nå gjennomføres i nærmere 70 land. I Norge gjennomføres sertifiseringen av Norsk Sertifisering AS 12. – 14. juni 2019, Dr. Maudsgate PROSJEKTLEDELSE 15, Oslo • NR. 2 Se www.prosjektledelse.org 2019 15