Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2019 - Page 14

INTERVJU Mer smidighet i scrum — Nei, til og med scrum-guruene har nå skjønt at Scrum som metode var velment og slo godt an, dette ikke er bra. Og selv om det er fint å kunne men metoden var ikke vitenskapelig forankret. følge en viss mal er det jo også viktig — ikke minst Viktorias forskning viser at det er nødvendig med i dette miljøet — med en viss smidighet. litt mer smidighet enn den — paradoksalt nok — ganske rigide formen scrum legger opp til. 5 pluss-minus 2 — Hva mer har du funnet ut om møter? Beste og — Det virker for eksempel som at daglige verste praksis? standup-møter kan være for ofte. Team som job- ber tett med hverandre hele dagen trenger ikke — For møter generelt er det beste praksis å ikke ha planlagte møter hver dag. Noen av de virk- være for mange. 5 +/- 2 er en fin tommelfingerre- somhetene jeg har jobbet med har erstattet tre av gel. En verste praksis er å være livredd for at noen ukens standup med slackup — altså korte disku- skal være utelatt, og derfor ta endeløse runder sjoner via Slack. rundt bordet for å sikre at alle blir hørt. — Jeg har også funnet ut at et av de tre kjerne- — De beste teamene er de hvor alle snakker spørsmålene scrum-metoden sier skal stilles i omtrent like mye, i følge Google. Med et riktig hver standup ikke bare er overflødig, men også antall deltakere, og kun deltakere som har et for- kontraproduktivt. hold til møtets agenda, blir dét enklere å leve opp til. «De beste teamene er de hvor alle snakker — Hvilket spørsmål er det? omtrent like mye» — De 3 spørsmålene er hva gjorde jeg i går?; hva — En annen, kanskje enda verre verste praksis, er gjør jeg i dag?; og hva er mine utfordringer? Det kulturelt betinget og manifesterer seg i virksom- første spørsmålet er overflødig og gjør at folk lett heter hvor det er status å gå i mange møter. «Å, kommer i en forsvarsposisjon. Det er bedre å ute- det er så mange møter», sier de, og later som de lukkende fokusere fremover og se på hvilke barri- lider, mens de egentlig er stolte av det. erer som står i veien. — OK, jeg tar hintet. Takk for praten. — Så nå erter du på deg scrum-guruene? Magasinet Prosjektledelse Magasinet Prosjektledelse er det eneste bladet av sitt slag i Norge. Magasinet utgis 4 ganger pr år. Vi trenger flere hender og hoder til å delta i innsam- Er du interessert? ling av informasjon og sammenstilling av bladet. Ta kontakt med oss via Er du en kreativ person som gjerne vil få litt erfa- post@prosjektledelse.org, eller ring på området, så trenger vi deg! Arbeidet kan tlf 971 21 800, så får du vite mer. også gi et fint tillegg på CV-en. 14 PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2019