Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2019 - Page 13

INTERVJU Vi deler herved intervjuet fra Norsk Dataforening med magasinets ledere. Du kan møte doktor Stray på kon- feransen Praktisk prosjektledelse. V iktoria tok sin PhD i standup-møter. Resul- tatene av hennes forskning har endret hverdagen i norsk arbeidsliv. Det handler Konferansen Praktisk prosjektledelse Les mer om konferansen og programmet til Praktisk prosjektledelse på dataforeningen sine nettsider. om timing. Viktoria Stray har gjort det mange av oss drøm- mer om: hun har endret verden bittelitt. Tusenvis det er naturlig å gå og spise lunsj sammen etter av norske virksomheter og team jobber anner- standup’en. ledes i dag enn før «doktor Smidig» stilte sin standup-diagnose. — Så du har vært med å forandre verden? Viktoria var konsulent i Accenture da hun fikk det — Ja, i hvert fall Norge. Men jeg tror verden kom- for seg at hun ville ta en doktorgrad. På univer- mer etter. Neste skritt i det er en populærviten- sitetet forsket hun på standup-møter. Virker de? skapelig artikkel vi har sendt for publisering i Virker de optimalt? Bør noe gjøres annerledes? IEEE Software. Banalt enkelt Viktoria forsker på team over hele verden, og Svaret hun fant kan synes banalt enkelt, men har er i dag langt mer enn en ekspert på timing antagelig i all sin enkelhet forbedret produktivi- av standup-møter. Forskningen hennes har teten i norske utviklerteam betydelig. gjort henne til en kapasitet innen produktivi- tet, storskala scrum, smidig transformasjon og — Jeg fant blant annet ut at standup-møter på møtekultur. morgenen er suboptimalt, forteller hun. — Min forskning viste at det er bedre å holde disse Ikke alltid standup møtene rett før lunsj. — Du er nå styremedlem i DND Sørøst. Blir det standup-styremøter heretter? — Så du doktorgraden din på å flytte møter fra frokost til lunsj? — Nei, på ingen måte. Møter dekker ulike behov. Du og jeg kan gå i et forretningsmessig møte og — Dette var kanskje det mest praktiske som kom være produktive i selve møtet. Vi lager planer og ut av den. Da jeg for fem år siden gikk ut og for- plansjer og strategier og powerpointer. talte folk at man skulle slutte å ha møtene på mor- genen og heller ta dem til lunsj ble det stor ståhei. — Men utviklere produserer ikke programkode når de er i møter. Derfor er det viktig med korte og — Men etterhvert har de aller fleste begynt å gjøre poengterte møter. det, og de finner at de ikke bare får en arbeidsdag med færre avbrudd, de har mer engasjerte delta- — At deltakerne står bidrar til effektiviteten. Med kere og sterkere bonding — det siste spesielt fordi en gang noen setter seg forlenges møtet. PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2019 13