Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 2 2019 | Page 3

Redaktørens innlegg Dette halvåret er i stor grad preget av «Agil tankegang», og NFP arrangerte 8. mars sammen med Peak Consulting Group et halvdags seminar om Agil utvikling innen finans. Dette er referert annet sted i bladet. Men er denne tankegangen så ny som det kan høres ut til? Tom Gilb hadde et innlegg der han fremhevet agilitet som et verktøy, og ikke et mål. Han refererte for øvrig til at han hadde beskrevet systematikken i en bok allerede i 1976! (Så han hevder uhøytide- lig at hele konseptet først ble utformet på Kolbotn). NFP vil fortsette å utdype dette temaet i tiden framover. På det halvårlige Council of Delegates møtet til IPMA i København var Agil også i fokus ved at prinsippene om IPMA sertifisering innen Agil: «IPMA Reference Guide ICB4 in an Agile World» ble debattert og godkjent som grunnlag for sertifisering etc. Dette halvåret avsluttes med vår store heldagskonferanse Praktisk Prosjektledelse 2019 som avholdes 4. juni i Oslo (https://event.dnd.no/praktiskprosjektledelse/). Praktisk prosjektledelse 2019 setter fokus på det økende behovet for agile ledere som har innflytelse i sine organisasjoner, og hvordan du får smidig til å fungere i ditt team: En av de sentrale innledere er John Hermarij fra Nederland, og som bl.a. var hovedansvarlig for overnevnte IPMA reference guide. Her er det med andre ord mulig å gå i dybden av erfaringer og kunnskap. På vår hjemmeside finner du link til alle de elektroniske utgavene av «Prosjektledelse». Bladet kan også hentes ved å gå inn på landingssiden w ­ ww.prosjektmagasin.no og lastes ned. Dersom du er medlem kan du også logge deg inn å få tilgang til tidli- gere papirutgave i PDF. Neste verdenskongress i regi av IPMA, 31. IPMA World Congress, finner sted 30.9- 2.10.2019 i Merida Mexico. Tema for konferansen er «Integrating Sustainability into Project Management». Dersom du er interessert i å holde innlegg eller delta finner du mer informasjon her: https://www.ipma.world/news/ipmas-31st-world-congress- 2019-call-for-papers/. Kanskje vi ses i Mexico? Tom Haugstad Redaktør PROSJEKTLEDELSE • NR. 2 2019 3