Prosjektledelse Prosjektledelse nr. 1 2020 | Page 2

Innhold NR. 1 • MARS 2020 ANSVARLIG UTGIVER Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) Thomles gate 4, 0270 OSLO Telefon: 22 12 07 47 / 971 21 800 E-post: [email protected] www.prosjektledelse.org 7 tips til succes som projektleder 4 IPMA Young Crew temamøte hos Røde Kors 6 Jens Nørve, Digitaliseringsdirektoratet 11 Prosjektledelses-dagene 2020 14 Nytte-effekten i store porteføljer 16 A New textbook 20 NMBU 22 Stakeholder Management 24 Bokomtaler 27 20 års jubileumskonferanse 28 A Critical Review of “Definition of Goals” 34 FORSIDEBILDE Foto: NMBU Er du til Agile eller vandfald? 39 Redaksjonskomiteen tar ikke ansvar for det faglige innhold i artikler. Sertifiseringsprogram 44 MEDLEM AV International Project Management Association (IPMA) NORDNET Frivillighet Norge GENERALSEKRETÆR JORUNN WOLSTAD [email protected] REDAKTØR TOM HAUGSTAD [email protected] ANNONSER TOM HAUGSTAD Mobil: 91 37 58 85 [email protected] GRAFISK PRODUKSJON JES Consult Gruppen [email protected] NESTE UTGAVE AV BLADET KOMMER 11. MAI 2020 Frist for materiale: 20. april Materiale sendes: [email protected] © Copyright: Kopiering, opptrykk eller annen bruk av stoffet, kun etter skriftlig samtykke fra utgiver NFP.