Prosjektledelse nr. 4 2020 November 2020 | Page 2

Innhold

ANSVARLIG UTGIVER Norsk Forening for Prosjektledelse ( NFP ) Thomles gate 4 , 0270 OSLO Telefon : 22 12 07 47 / 971 21 800 E-post : post @ prosjektledelse . org www . prosjektledelse . org
NR . 4 • NOVEMBER 2020
70 år og aktiv IT-konsulent .................................................................... 4
Bokomtaler : Årets julegave til barn og ungdom !.......................... 7
MEDLEM AV International Project Management Association ( IPMA ) NORDNET Frivillighet Norge
Tid , kost og kvalitet – Utdatert ?.......................................................... 8
Young Crew : Anna Torwick ................................................................. 10
GENERALSEKRETÆR JORUNN WOLSTAD j . wolstad @ getmail . no
REDAKTØR TOM HAUGSTAD thaugsta @ online . no
Det lune hjørnet !...................................................................................... 12
Prosjektledelses-dagene 2020 !.......................................................... 13
Det var en gang ( for 40 år siden )....................................................... 14
ANNONSER TOM HAUGSTAD Mobil : 91 37 58 85 thaugsta @ online . no
GRAFISK PRODUKSJON JES Consult Gruppen jschiotz @ getmail . no
Young Crew : Mads Aasen .................................................................... 16
Digitaliseringskonferansen 2020 , del 2 ......................................... 20
Bokomtaler : En fortelling uten sidestykke !!!............................... 29
FORSIDEBILDE Foto : Jorunn Wolstad
Redaksjonskomiteen tar ikke ansvar for det faglige innhold i artikler .
NESTE UTGAVE AV BLADET KOMMER 22 . FEBRUAR 2021 Frist for materiale : 1 . februar 2021 Materiale sendes : post @ prosjektledelse . org
© Copyright : Kopiering , opptrykk eller annen bruk av stoffet , kun etter skriftlig samtykke fra utgiver NFP .
Tønsberg-prosjektet – Sykehuset i Vestfold HF ........................ 30
NFP og FNs bærekraft-mål ................................................................. 32
Temamøte Hvordan gjøre byggebransjen mer innovativ og produktiv ?.............................. 34
NFP ’ s styrende organer 2020 / 2021 .................................................. 38
Prosjektstyring - rammer og gjennomføring .............................. 39
Sertifiseringsprogram .......................................................................... 40