Prosjektledelse nr. 3 2018

www.prosjektledelse.org NR. 3 - SEPTEMBER 2018 LIKESTILLING Mangfold må ledes Side 6 INTERESSEHÅNDTERING Håndtering av påvirkning utenfra Side 13 IKT SIKKERHET MASTEROPPGAVE Sikring av IKT og digital informasjon – Norges nye førstelinjeforsvar The impact of project work on the employees’ well-being Side 38 Side 48