Prosjektledelse nr. 2 2023 02 2023 | Page 2

Innhold

ANSVARLIG UTGIVER Norsk Forening for Prosjektledelse ( NFP ) Wergelandsveien 1-3 , 0167 OSLO Telefon : 22 12 07 47 E-post : post @ prosjektledelse . org www . prosjektledelse . org Org . nr . 897616742 VIPPS : 13791 Bank : 1506.21.83397
MEDLEM AV International Project Management Association ( IPMA ) NORDNET Frivillighet Norge
FORRETNINGSFØRER ELIN MARIA LILLOE-WALL elin . wall @ orgservice . no
REDAKTØR TOM HAUGSTAD thaugsta @ online . no
GRAFISK PRODUKSJON JES Consult Gruppen jschiotz @ getmail . no
FORSIDEBILDE Foto : Stockbilde
Redaksjonskomiteen tar ikke ansvar for det faglige innhold i artikler .
NESTE UTGAVE AV BLADET KOMMER 19 . FEBRUAR 2024 Frist for materiale : 29 . januar 2024 Materiale sendes : post @ prosjektledelse . org
© Copyright : Kopiering , opptrykk eller annen bruk av stoffet , kun etter skriftlig samtykke fra utgiver NFP .
NR . 2 • SEPTEMBER 2023
Parent as a Manager ................................................................................ 4
Prosjektstyring - fra A til Ǻ .................................................................... 9
Verdiskapende og bærekraftig prosjektledelse .......................... 10
Det lune hjørnet !...................................................................................... 11
Bærekraft i prosjekt- og prosjektledelsesfaget ........................... 12
Unge Prosjektledere ............................................................................... 15
Project Management - From Startup to Success ........................ 18
Bokomtaler ................................................................................................. 19
Innføring av nytt økonomisystem .................................................. 20
Bokomtaler ................................................................................................ 23
Effekten av coaching i matriseprosjekter .................................... 24
Praktisk Prosjektledelse 2023 ........................................................... 26
Levetidsperspektiv i større offentlige prosjekter ...................... 27
IPMA sertifiserte våren 2023 ............................................................. 30
Prosjektlederseminar ............................................................................ 31
Bærekraftperspektiver på prosjektarbeid .................................... 34
Hilsen fra styreleder - Mads Aasen ................................................ 37
Bli kjent med våre dyktige frivillige ............................................... 38
NFP ’ s styrende organer 2022 / 2023 ................................................... 41
Corporate Digital Responsibility – og livet i prosjektene ...... 42
Sertifiseringsprogram .......................................................................... 44