Prosjektledelse nr. 1 2024 Prosjektledelse nr. 1 2024

Side 4
www . prosjektledelse . org NR . 1 - FEBRUAR 2023
ARTIKKEL

Grønn verdiskapning av Annam Chaudhry

Side 4
Photo : Private
ARTIKKEL
Alle ønsker udvikling , men ingen forandring !
ARTIKKEL Teknisk museum
ARTIKKEL
Fra frivillig sektor I Colombia
Side 6 Side 22
Side 34