Prosjektledelse nr. 1 2019 | Page 31

Hovedinnleder Kjell Ivar Bakkmoen FAGLIG FOKUSGRUPPE ProsjektNorge CoP Digital samhandling CoP er forkortelsen for Community of Practices som på norsk kan kalles faglig fokusgruppe. Det er etablert flere slike CoPer, og denne for Digital samhandling har som faglig leder Ole Jonny Klakegg/NTNU. AV TOM HAUGSTAD, NFP PROSJEKTLEDELSE • NR. 1 2019 31