Prosjektledelse nr. 1 2019 | Page 2

Innhold NR. 1 • FEBRUAR 2019 ANSVARLIG UTGIVER JES Consult Gruppen JAN EIRIK SCHIØTZ Mobil: 99 79 83 02 [email protected] På vegne av Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) Postboks 37, 1325 Lysaker Telefon: 65 52 60 10 E-post: [email protected] www.prosjektledelse.org MEDLEM AV International Project Management Association (IPMA) NORDNET Frivillighet Norge GENERALSEKRETÆR JORUNN WOLSTAD [email protected] REDAKTØR TOM HAUGSTAD [email protected] ANNONSER JOHN LARSSEN Mobil: 93 49 93 04 [email protected] GRAFISK PRODUKSJON Konsis AS [email protected] FORSIDEBILDE Foto: Anders Bergersen Redaksjonskomiteen tar ikke ansvar for det faglige innhold i artikler. NESTE UTGAVE AV BLADET KOMMER 13. MAI Frist for materiale: 23. april Materiale sendes: [email protected] © Copyright: Kopiering, opptrykk eller annen bruk av stoffet, kun etter skriftlig samtykke fra utgiver NFP. Gevinstrealisering i fokus 4 Temamøte 8. mars: Agil utvikling i finans – erfaringer og suksesskriterier 12 PMAs 31st World Congress 2019 - call for papers 14 Prosjektledelseskurs hos Kværner AS 15 Årets generalforsamling 15 Ikke gå glipp av en unik historie! 16 Prosjekter og prosjekt-ledelse i Elkem AS 18 Young Crew Norge: Hei alle sammen! 28 Praktisk prosjektledelse 30 ProsjektNorge CoP Digital samhandling 31 Prosjektlederdagene 34 Prosjekt 2018: Når gir prosjektledelse og prosesser merverdi? 36 Hvordan få mennesker til å spille best mulig sammen – med hverandre og teknologien? 38 Samhandling i olje- og gassindustrien. Hva gir konkurransekraft inn i fremtiden? 39 Speed-Up-prosjektet: Noen høydepunkter 40 «Blomstrende medarbeidere og støttende lederstil i prosjekter. Når fungerer det og når er det bullshit?» 42 Gevinstrealisering: Kultur for endring og samskaping – T2 Gardermoen (Årets prosjekt 2017) 44 To nye styremedlemmer i Young Crew 45 Presentasjon av sertifiserte prosjektledere 46 NFP’s styrende organer 2018/2019 50 Sertifiseringsprogram 52