proresto 3/2016 - Page 44

” Itse suunnittelutyössä suurin muutos oli se , kun siirryttiin paperiskisseistä tietokoneille 90-luvun lopulla . Työ on sisällöltään suunnilleen ennallaan , mutta se tuotetaan eri tavalla . Tietokonesuunnittelussa 3D-mallinnus on tuonut suunnitteluun aivan uuden tavan hyödyntää kolmiulotteista esitystapaa ”, kertoo Erkki Koivisto S-Idea Oy : stä .
Kuka keksi ja mitä ? Sisustuspuolella ei aina tiedä , heiluttaako koira häntää vai häntä koiraa . Jotkut asiat ovat nimittäin kääntyneet päälaelleen kolmessa vuosikymmenessä : 80-luvulla suunnittelijat hakivat ideoitaan maailmalta ja ” syöttivät ” ne ravintoloitsijoille , kun taas nykyään ravintoloitsijat kiertävät itse ympäri maailmaa ja heittävät ideat suunnittelijoille .
” Vielä 1980-luvulla ravintoloitsijat ottivat ideat ilolla vastaan , koska sisustussuunnittelu oli silloin erikoisosaamista eivätkä ihmiset edes tienneet sellaisen olemassaolosta . Tänä päivänä sisustussuunnittelu on liki kaikkien harrastamaa yleisosaamista ”, Koivisto vertailee .
2000-luvun selkeä ilmiö on myös remontteihin käytettävien budjettien niukkuus ; vielä 80- ja 90-luvuilla rahaa käytettiin projekteihin huomattavan paljon enemmän rahaa .
” Tänä päivänä kustannukset lasketaan hyvin tarkkaan ja mietitään , mitä milläkin investoinnilla tullaan saavuttamaan .”
Vastaavasti somistukseen panostetaan nykyisin hyvin paljon enemmän : teemaan liittyvään esineistöön ja rekvisiittaan varataan kelpo budjetti jo projektin alkuvaiheessa . ” Aiemmin pääpaino oli toiminnallisuudessa ja somistusta laitettiin , jos rahaa oli vielä jäljellä ”, Koivisto kuvailee .
Persoona esiin Entä miten Suomi pärjää vertailussa kansainvälisiin ravintolasisustuskonsepteihin maailmalla ? Onko Suomi-rafla ilmeeltään konservatiivinen vai rohkea ? – Koivisto katsoo , että Suomi on sillä tavalla muuttunut , että kaikkia ideoita ei enää haeta ulkomailta .

2000-luvun selkeä ilmiö on remontteihin käytettävien budjettien niukkuus .

” Tällä hetkellä löytyy uskoa ja osaamista sisältäpäin . Se tuo lisää persoonallisuutta ravintoloihimme .” Toisaalta Koivisto myöntää , että kansainvälisesti ajatellen liikeideamme eivät ole rohkeimmasta päästä . Taustalla on kylmä bisneslogiikka :
” Meitä on täällä niin vähän , että pitää yrittää miellyttää mahdollisimman laajaa asiakaskuntaa , jotta tulisi taloudellisesti toimeen .” n
44 proresto 3 / 2016