proresto 3/2016 - Page 38

Kylmälaitteen energiankulutustesti kestää 48 tuntia , ja kulutus mitataan viimeisen 24 tunnin aikana . Kahrolan mukaan testiin sisältyy mallista riippuen säännöllistä oven avaamista , millä mallinnetaan ammattikäytössä olevan laitteen käyttöä . Oven aukaisu siis huomioidaan energiankulutusta mitatessa .
” Itse uskon , että mittaustulos on keskiarvoisesti ihan kohdallaan , mutta varmasti on olosuhteita , joissa energiankulutus on korkeampi kuin testi antaa ymmärtää .”
KUVA : MOTIVA OY / JARI AALTO

Kylmälaitteiden käyttäjillä on suurin vastuu energiansäästöstä .

” Energiamerkintä helpottaa hankintakriteerien tekemistä julkisia hankintoja tehtäessä . Siinä mielessä on todella hienoa , että energiamerkinnät on saatu myös ammattilaitteisiin ”, Motiva Oy : n asiantuntija Elina Ovaskainen toteaa .
Määräykset tiukkenevat , laitteet kehittyvät Uudet ekosuunnitteluvaatimukset astuvat voimaan vaiheittain . Tammikuussa 2018 otetaan käyttöön uusia energiatehokkuusluokkia . Siihen asti markkinoilla saa olla E-luokan tai sitä huonommilla luokituksilla olevia laitteita , minkä jälkeen kyseiset luokitukset poistetaan käytöstä muilta paitsi tropiikkimallin laitteilta . Tämä karsii jonkin verran markkinoilla olevia laitteita .
Siirtymäaikaa on muutama vuosi , mutta kylmälaitteiden suunnittelijoilla on jo täysi työ saada tulevat mallistonsa vastaamaan tiukentuvia määräyksiä . Laitteita valmistaville yrityksille ne ovat haaste , mutta tuloksena voi olla entistä parempia laitteita .
” Siinä on se hyvä puoli , että yrittäjä pysyy virkeänä . Ne laittavat tuotannon suunnittelijat miettimään parempia ratkaisuita ”, Hannu Virtanen sanoo .
Hän olisi silti jättänyt kylmävetolaatikot direktiivin ulkopuolelle kylmäsäilytysvitriinien ja pitsapenkkien tapaan .
Fluorattuja kasvihuonekaasuja tai otsonikerrosta heikentäviä aineita sisältävien laitteiden asentamiseen ja huoltoon asetettiin entistä tarkempia määräyksiä Euroopan parlamentin ja neuvoston antamalla asetuksella jo vuonna 2014 , mutta se on astunut nyt voimaan myös Suomessa valtioneuvoston asetuksella .
Vuoden 2020 alusta lähtien rajoitetaan HFC-yhdisteiden eli fluorihiilivetyjen käyttöä kylmäaineena . Asetus laittaa kylmälaitteiden koneistot uusiksi , joten suunnittelijoilla riittää työsarkaa .
Virtanen pitää ympäristöille haitallisten aineiden rajoittamista hyvänä asiana .
” Senhän lähtökohta on , että nämä aineet olisivat ympäristöystävällisempiä .”
Kylmäaineet ovat aiheuttaneet päänvaivaa aikaisemminkin . Virtanen muistelee , että parhaillaan on käytössä neljäs aine 26 vuoden aikana , jonka hän on toiminut alalla . Hän pitää todennäköisenä , että yritys alkaa käyttää kylmäaineena propaania vuonna 2020 ja toivoo , että sillä pärjättäisiin jonkin aikaa .
” Tuskin sekään on viimeinen . Varmasti jossakin vaiheessa keksitään taas parempi aine .”
Laitteesta pidettävä huolta Tuotekehityspäällikkö Ari Kahrola myöntää , että kylmäaineisiin liittyvät uudet asetukset teetättävät hyvin paljon töitä . Hieman pidemmällä aikavälillä päätöksen merkitys on tätäkin isompi , sillä HFC-aineiden huoltokäyttö kielletään vuoden 2030 alussa .
Ammattikäyttöön tarkoitettujen kylmälaitteiden hankinnoista päättäville tämä asettaa haasteen . Vaarana on investoida laitteisiin , joiden huoltokustannukset voivat nousta asteittain erittäin korkeiksi 2020-luvun aikana .
Motivan asiantuntija Elina Ovaskainen ei näe suurta huolta julkisen sektorin kylmälaitehankinnoista , vaan kokee asetuksen aiheuttavan haasteita lähinnä huoltoyrityksille ja valmistajille .
” Julkisia hankintoja ajatelleen markkinoilla olevat laitteet ovat käsittääkseni sen verran edelläkävijöitä , että en ole ainakaan itse kuullut , että tämä olisi aiheuttanut suurta huolta .”
Tiukentuvista asetuksista ja energiantehokkuuden parantumisesta huolimatta kylmälaitteiden käyttäjillä on suurin vastuu energiansäästöstä . Hannu Virtanen kehottaa ravintoloitsijoita puhdistamaan kylmälaitteensa säännöllisin väliajoin . Varsinkin lauhduttimet ja höyrystimet kannattaa pitää puhtaina .
” Sehän on meidän alan ongelma , että kun käymme asiakkaidemme luona , niin heiltä täytyy aina kysyä , milloin he ovat puhdistaneet laitteen höyrystimen tai lauhduttimen . Ilma ei kulje lauhduttimen läpi , jos se on likainen , jolloin koneen energiatehokkuus heikkenee .” n
38 proresto 3 / 2016