proresto 3/2013 - Page 13

voi pahimmillaan ravintoloissa olla.” Työ koekeittiön ohjaimissa tar- Kolme muskottisoturia joaa poikkeuksellisen näköalapaikan ammattimaiseen ruuanvalmistuk- Rekolan tiimin muut jäsenet ovat Petri Nygård ja Tuula Korkalainen. seen. ”Uusien ideoiden ja raaka-aineiden työstäminen tuottavaksi ja Erilaiset taustat omaava kolmikko on huomannut, että duuni rullaa hy- haluttavaksi materiaaliksi on draiveri, josta jaksan aina innostua uu- vin, kun jo pienessä porukassa ideoita syntyy laajalla rintamalla. Sit- delleen”, Rekola summaa työnkuvaansa. ten koekeittiöllä on vielä salainen ase: Resurssikysymys – ja vastaus kaiden kirjo on suuri: kärjistetysti voidaan sanoa, että projekteja to- Koekeittiössä tietty verkostoituminen ja vaihtelu on sisäänrakennettu teutetaan kohteisiin maalla, merellä ja ilmassa. ”Parhaat ideat tulevat usein asiakkailta”, Rekola tunnustaa. Asiak- konseptiin. Rekola muistuttaa, että koska Unilever Food Solutions ei varsinaisesti tee valmiita ruokalajeja – vaan pikemminkin tarjoaa erilaisia raaka-aineita itse ruoan valmistukseen – jättiyritykselle on syn- ”Kaikki ammattikeittiöt ovat meidän kohderyhmäämme, suurkeittiöistä pienempiin toimijoihin”, Rekola linjaa. Tyypillistä on, että asiakkaalla on joku asia, johon kaivataan tynyt tarve omalle iskuryhmälle, joka toimii ammattikeittiöiden apuna ideoita tai ulkopuolisen näkemystä – ja koekeittiössä mietitään ne tarvittaessa. Olipa sitten kyse nakkikioskista tai fine dining -ravinto- konstit, joilla ongelmat ratkaistaan. lasta, resurssit ovat usein kortilla. Unilever Food Solutionsin koekeittiö ”Asiakasta voi askarruttaa tuotantoon, tavoitteisiin tai loppuasiak- vastaa tähän tarpeeseen tarjoamalla osaamistaan asiakkaiden käyt- kaaseen liittyvä juttu ja meidän roolimme on tarjota vaihtoehtoja ja töön. toimia lisäresurssina.” ”Me osallistumme asiakkaiden tuotekehitykseen eri tavoin. Yli puolet ajasta teemme mittatilaustyönä reseptiikkaa”, Rekola kuittaa. Anna hyvän kiertää Reseptipankissa huolella testattuja ja hyväksi havaittuja reseptejä mu- Unileverin leveät hartiat takaavat, ett