prometalli 5/2016 - Page 34

KUVA: OUREX OY Imuletkujen päähän laitettavien huuvien osalta kehitys on mennyt yhä suurempiin huuviin, jotka pystyvät keräämään ilmaa isommalta alueelta. Kaikki perushuuvat on standardoitu nykyisin EU:n standardien mukaan, mikä on hieman muuttanut niiden muotoa vanhempiin huuviin verrattuna. Vakioalipainesäädöllä energiatehokas savunpoisto Patruunasuodatinyksiköt ovat teollisuuden käyttämä tavallisin ratkaisu savukaasujen ja pölyjen suodatukseen. ”Nykyisin pyritään myös savunpoistojärjestelmän energia­ tehokkuuden optimointiin. Entistä enemmän myydään vakioali­ painesäätöön perustuvia järjestelmiä, joissa taajuusmuunta­ jalla ohjattu vakioalipainesäätö säätää imukanavassa ole­ vaa alipainetta”, sanoo tekninen myyjä Jarkko Rikala Ourex Oy:sta. ” Käyttäjälle keveydellä on hyvin suuri merkitys. Vakiopainesäätöön perustuvan järjestelmän imukana­ vassa on paineanturi, joka mittaa kanavapainetta. Kanavan paine vaihtelee, kun imupisteitä avataan tai suljetaan, jolloin tajalla ohjattuja järjestelmiä kyseltiin tosi harvoin ja vain hyvin anturi antaa viestin taajuusmuuntajalle, joka lisää tai vähen­ isoihin kohteisiin.” tää puhaltimen kierroksia tarpeen mukaan. ”Koko ajan pyritään pitämään optimaalinen vakioalipaine Kohdepoistoletkut keventyneet imukanavassa ja ajamaan järjestelmää mahdollisimman ener­ Uutuutena kohdepoistojärjestelmiin ovat tulleet myös alumiini­ giatehokkaasti. Puhallin toimii tarpeen mukaisesti sillä teholla, runkoiset kohdepoistoletkut, jotka ovat erittäin kevyitä käyttää. joka kullakin hetkellä tarvitaan. Tämä on yleistynyt viime vuo­ Hintatasoltaan ne ovat samaa hintaluokkaa kuin vanhat ras­ den ja sitä edeltävän vuoden aikana. Sitä ennen taajuusmuun­ kaat letkujärjestelmät. 34 prometalli 5/2016