prometalli 4/2023 | Page 22

AEROFF OY : LLE PUHDAS ILMA ON INTOHIMO

TEKSTI : TOMMI NIEMINEN
Aeroff Oy : lle työ puhtaan ilman parissa on intohimo . Yritys sai alkunsa mittavasta tutkimus- ja kehitysprojektista , joka käynnistettiin suomalaisten konepajayritysten aloitteesta . Projektin alkuperäisenä tavoitteena oli selvittää , kuinka tehokkaasti markkinoilla olevat suodattimet poistavat kaasumaisessa muodossa olevia epäpuhtauksia työstökoneen poistoilmasta .
Sisäilman aerosoleja oli aiemmin pyritty hallitsemaan suodatinratkaisuilla , joilla pystyttiin poistamaan öljysumun mukana leviäviä hiukkasia . 2014 käynnistetyssä tutkimuksessa todettiin , että kaasumaisten yhdisteiden suodattaminen teollisuudessa ei toimi kuten sen pitäisi .
Konepajojen haasteen seurauksena alkunsa saanut projekti alkoi vuonna 2014 ja mukana olivat Tampereen ammattikorkeakoulu , Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy​sekä Työterveyslaitos TTL .
Laajan tutkimusprojektin tuloksena syntyi AerOff-konepajaratkaisu .
Poikkeuksellisen ja uraauurtavan ratkaisun kaupallistamista jatkettiin Business Finlandin tutkimus- ja kehittämishankkeessa . Tässä kattavassa projektissa AerOff-ratkaisun pohjalta luotiin kolme prototyyppiä aitoihin asiakasympäristöihin . Kehitystyö jatkui ja prototyyppien toimivuus todennettiin akkreditoiduin mittauksin . Aeroff jatkaa edelleen vahvaa yhteistyötä Tampereen korkeakouluyhteisön kanssa ja on Indoor Air Quality ecosystem IAQe : n jäsen .
” Osa muljusta haihtuu aerosolimaiseen muotoon työstöprosessin kuumuudessa . Hiukkassuodattimet pystyvät poimimaan tietyn kokoiset partikkelit , mutta AerOff-ratkaisu poistaa myös nämä haitalliset aerosolit ”, Aeroff Oy : n toimitusjohtaja Hanna Pihlajarinne tiivistää .
Yleisen tutkimustiedon lisääntyessä ilmassa oleviin aerosoleihin on opittu kiinnittämään enemmän huomiota . Haitalliset aerosolit aiheuttavat hengitystieongelmia , astmaa ja ihottumaa . Tutkimuksissa on löydetty myös viitteitä näiden yhdisteiden osuudesta vakaviin syöpäsairauksiin .
KUVA : PASI MICHEL / AEROFF OY
Aeroffin Jussi-Pekka Juvela ja Timo Nykänen sekä Ourexin Mikko Rajala tutkimassa kohdetta .
22 prometalli 4 / 2023